novinky
- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Rady a NávodyIKEA není až tak „zelená“. Od inspekce dostala pokutu 80 tisíc eur

IKEA není až tak „zelená“. Od inspekce dostala pokutu 80 tisíc eur

Společnost IKEA Industra Slovakia dostala od Slovenské inspekce životního prostředí (SIŽP) pokuty za několik environmentální delikty v celkové výši 80 tisíc eur. Šlo o výrazné překročení výrobního limitu stanoveného integrovaným povolením, nedodržení výrobního postupu při výrobě dřevotřískových desek, nepovolenou výsadbu rychle rostoucích dřevin či porušení legislativy při vypouštění odpadních vod. V úterý o tom informovala SIŽP.

„Výše pokuty odpovídá závažnosti protiprávního jednání, jelikož společnost výrazným způsobem překročila výrobní limit stanovený integrovaným povolením během dvou kontrolovaných let a svévolně, bez oprávnění zvýšila výrobní kapacity, na které neměla oprávnění ani souhlas SIŽP jako povolovacího orgánu,“ uvedla SIŽP. IKEA tak podle inspekce jednala dlouhodobě. „SIŽP je toho názoru, že výrobní limit, určený v integrovaném povolení, ani respektovat nemínila. Rozhodnutí o pokutě je pravomocné a momentálně běží lhůta pro podání správní žaloby,“ dodala SIŽP.

Odbor integrovaného povolování a kontroly SIŽP kontroloval provoz výroby dřevotřískových desek provozovatele IKEA Industry Slovakia, odštěpný závod Malacky Boards. Environmentální kontrola se zaměřila na prověření dodržování vybraných podmínek integrovaného povolení a byla provedena na základě podnětů na znečišťování ovzduší provozem od roku 2017 do roku 2019. SIŽP zjistila, že kromě překračování výroby v tomto závodě dochází k drcení dřeva drticím zařízením, aniž by kropil vodou, čímž by se předešlo nadměrnému prášení, a co je v rozporu s podmínkou integrovaného povolení.

Odbor inspekce ochrany přírody a krajiny řeší i případ zakládání porostů rychle rostoucích dřevin a pěstování nepůvodních druhů rostlin společnosti IKEA Industry Slovakia za hranicemi zastavěného území obce. V květnu tohoto roku SIŽP uložila společnosti IKEA Industry Slovakia pokutu ve výši 5000 eur za zásah do mokřadu bez souhlasu příslušných orgánů na ochranu životního prostředí v lokalitě Modranský Šúr a Zadní Šúr v katastrálním území obce Modra. Vlhké louky s výskytem vrb, ostřic a trav společnost přeměnila na monokulturní plantáž nepůvodních dřevin, konkrétně 7271 topolů.

SIŽP nařídila společnosti nepůvodní dřeviny okamžitě odstranit. V roce 2016 odbor inspekce ochrany vod SIŽP provedl kontrolu dodržování ustanovení zákona o vodách v odštěpném závodě Malacky Boards, společnosti IKEA Industry Slovakia, zaměřenou na vypouštění odpadních vod a na posouzení účinnosti mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, která se nachází v areálu. V rámci kontroly bylo zjištěno porušení zákona a SIŽP uložila pokutu v celkové výši 19 616 eur.

Naše weby

Nejnovější články

- Reklama -Newspaper WordPress Theme

Ostatní právě čtou

Další články autora

- Reklama -Newspaper