novinky

Podniky obdrží finanční injekci. Mohou si ptát 50 milionů na energie

Redakce doporučuje

Dočasný krizový rámec Evropské komise (EK) na podporu hospodářství v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu umožňuje státům kompenzovat zvýšené náklady na vysoké ceny energií podniků až do výše 50 milionů eur. Informoval o tom Antimonopolní úřad (PMÚ) SR na základě oznámení EK.

Jedná se o podniky z oblastí, jako například výroba hliníku, textilních vláken, plastů, papíru, železa či vodíku. Pro ostatní společnosti energeticky náročného průmyslu je strop kompenzací stanoven na 25 milionů eur.

Kompenzace společnostem za dodatečné náklady, které vznikly v důsledku mimořádně vysokých cen plynu a elektrické energie, se však netýkají jen firem energeticky náročného průmyslu. Ostatním společnostem mohou být uznány dodatečné náklady na nákup zemního plynu a elektřiny v období od 1. února do konce letošního roku v porovnání s dvojnásobkem nákladů v referenčním období, kterým je rok 2021. Strop pro kompenzace těchto podniků je ve výši 30 % uznatelných nákladů a maximálně dva miliony eur na individuální podnik. Může se jednat o různou formu podpory, například přímé platby, daňová zvýhodnění, půjčky, úvěry či záruky.

EK také umožnila poskytnout omezené částky pomoci společnostem zasaženým současnou krizí nebo souvisejícími sankcemi a odvetnými sankcemi. Členské státy EU budou moci zavést režimy, aby mohly udělit až 35.000 eur společnostem zasaženým krizí, které působí v odvětvích zemědělství, rybářství a akvakultury, a až 400.000 eur společnostem zasaženým krizí, které působí ve všech ostatních odvětvích. Tato pomoc nemusí být propojena s růstem cen energie a bude ji možné poskytovat v jakékoli formě, včetně přímých grantů.

Státy unie budou moci poskytnout podnikatelům také dotované státní záruky. Ty mají zajistit, aby banky nadále poskytovaly úvěry všem společnostem zasaženým současnou krizí a také poskytnout pomoc ve formě úrokového snížení u úvěrů ze soukromých i veřejných zdrojů. V případě obou druhů podpory existují omezení týkající se maximální výše úvěru, která jsou založena na provozních potřebách společností. Úvěry mohou pokrývat potřeby investic i provozního kapitálu.

Dočasný rámec je platný do konce letošního roku a komise jej bude před uplynutím tohoto termínu přehodnocovat.

- Reklama -magazin
- Reklama -PR článek

Nejnovější články

Nedostatek světla v interiéru řeší střešní světlíky

Přirozené denní světlo je vždycky lepší než to umělé. Samozřejmě i z důvodu úspory za energie, ale především proto,...
- Reklama -magazin

Více od autora

- Reklama -spot_img